Nietolerancja ciepła w SM

Ciepło, niezależnie od jego formy może powodować wzmożenie objawów u chorych na stwardnienie rozsiane. Objawy nasilają się przy zmianie pogody na upalną i wilgotną, podczas wysiłkowych ćwiczeń, opalania, gorących prysznicy czy kąpieli lub podczas stanów gorączkowych. Najczęstsze efekty jakie możemy obserwować przy wrażliwości na ciepło to: zwiększone zmęczenie, niewyraźne widzenie (zwane zjawiskiem Uhtoffa), utratę równowagi czy spadek pamięci i koncentracji.

Co powoduje nietolerancję na ciepło?

Lekarze uważają, że przy wzroście temperatury ciała nerwy przewodzą sygnały elektryczne w sposób mniej skuteczny, zwłaszcza jeżeli włókna (lub mielina, ich zewnętrzna warstwa) są uszkodzone po przez procesy chorobowe. Już samo uszkodzenie nerwów powoduje, że przewodnictwo nerwowe jest zaburzone i spowolnione a dodanie do tego czynnika ciepła powoduje dodatkowe spowolnienie , zniekształcenie lub zatrzymuje komunikację między mózgiem a rdzeniem kręgowym. Problem nietolerancji ciepła może być również powodowany w wyniku powstałych zmian i uszkodzeń w tych obszarach mózgu, które są odpowiedzialne na kontrolę i regulacje ciepłoty ciała.

Zwykle objawy powodowane ciepłem są tymczasowe i ustępują po schłodzeniu. Najprawdopodobniej zmiany te nie przyczyniają się do demielinizacji.

Jak sobie radzić z problemem?

Dla zachowania komfortu i wygody chorego zaleca się unikanie środowisk z wysokimi temperaturami i wilgotnością, unikanie bezpośredniego nasłonecznienia. Przydatne są również sprawne klimatyzatory lub wentylatory. Ważne jest odpowiednie schładzanie organizmu w trakcie upałów po przez pinie zimnych napojów czy ssanie kostek lodu, można zażywać chodnych kąpieli lub prysznicy. Unikać ćwiczeń w upalne dni oraz stosować zewnętrzne okłady chłodzące.