Witamina B12

Witamina B12 – kobalamina lub czerwona witamina, Witamina B12, podobnie jak inne witaminy z grupy B, wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne. Jest także niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego i pokarmowego. Naukowcy przekonują, że witamina B12 może także uchronić przed chorobą Alzheimera, nowotworami i przed chorobami psychicznymi. Bierze również udział w syntezie serotoniny – neuroprzekaźnika, który, w odpowiednim stężeniu, działa antydepresyjnie. Jeżeli poziom witaminy B12 (a co za tym idzie – serotoniny) jest zbyt niski, pojawiają się rozdrażnienie, zmęczenie oraz zły nastrój.

witamina B12 w diecie

Brytyjscy neurologowie zauważyli, że niedobór witaminy B12 występuje u znaczącego odsetka osób ze stwardnieniem rozsianym. Inne badania wykazały, że niższy poziom witaminy B12 obserwowano u pacjentów z SM gdzie objawy zaczęły pojawiać się już prze osiemnastym rokiem życia. Niedobór witaminy B12 jest związany z demielinizacja w ośrodkowym układzie nerwowym. Bierze ona udział w metylacji, dodając grupę metylową (węgiel i cztery atomy wodoru) do białek i innych substancji. W związku z czym wydaje się być istotna w metylacji zasadowego białka mieliny. Witamina B12 jest niezbędna do tworzenia i naprawy mieliny która jest uszkadzana w SM. Japońskie badania z 1994 roku zakładały podawanie 60 mg/dziennie metylokobalaminy 6 pacjentom z przewlekłym postępującym stwardnieniem rozsianym przez okres 6 miesięcy. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że nastąpiła poprawa w obrazie pnia mózgu. Witamina B12 nie wykazuje toksycznego dziania w związku z czym jest zalecana do suplementacji w SM. Suplementacja jest doustna witaminą B12 która w wątrobie przekształca na jest metylokobalaminę. Zalecana dawka to 1-2 mg/ dzień.

Suplementy zawierające witaminę B12: 

Literatura:

Frequin, S. T., et al. 1993. Decreased vitamin B 12 and folate levels in cerebrospinal fluid and serum of multiple sclerosis patients after high-dose intravenous methylprednisolone. J Neurol 240 (5): 305–8.

Sandyk, R., and G. I. Awerbuch. 1993. Vitamin B 12 and its relationship to age of onset of multiple sclerosis. Int J Neurosci 71 (1–4): 93–99.

Reynolds, E. H. 1992. Multiple sclerosis and vitamin B 12 metabolism. J Neuroimmunol 40 (2–3): 225–30.

Kira, J., et al. 1994. Vitamin B 12 metabolism and massive-dose methyl vitamin B 12 therapy in Japanese patients with multiple sclerosis. Intern Med 33 (2): 82–86.