Jakie badania może zlecić lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej ?

Każdy z nas doświadczył „oszczędności” służby zdrowia, nie tylko w postaci długich kolejek oczekiwania do specjalistów, ale również przy pierwszym kontakcie z lekarzem rodzinnym. Badania na które jesteśmy kierowani są tak okrojone, że późniejsza diagnostyka jest opóźniana o czas oczekiwania na wizytę do specjalisty i o okres wykonania tych badań. Lekarz POZ często twierdzą, że na konkretne badanie może skierować tylko lekarz z konkretnej dziedziny, ale czy tak rzeczywiście jest? Pamiętajmy, że jako pacjenci mamy swoje prawa i egzekwujmy to co nam się należy.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. I. z 2014 r., poz 1914)
w części IV:  Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub  diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 1. Badania hematologiczne:

1)            morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2)            płytki krwi;
3)            retikulocyty;
4)           odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
5)           poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

 1. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

1)           sód;
2)           potas;
3)           wapń zjonizowany;
4)           żelazo i żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
5)           stężenie transferyny;
7)           mocznik;
8)           kreatynina;
10)        glukoza;
11)        test obciążenia glukozą;
12)        białko całkowite;
13)         proteinogram;
14)         albumina;
15)         białko C-reaktywne (CRP);
16)        kwas moczowy;
17)        cholesterol całkowity;
18)     cholesterol-HDL;
19)      cholesterol-LDL;
20)         triglicerydy (TG);
21)         bilirubina całkowita;
22)         bilirubina bezpośrednia;
23)         fosfataza alkaliczna (ALP);
24)         aminotransferaza asparaginianowa (AST);
25)          aminotransferaza alaninowa (ALT);
26)         gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
27)         amylaza;
28)         kinaza kreatynowa (CK);
29)         fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
30)        czynnik reumatoidalny (RF);
31)        miano antystreptolizyn O (ASO);
32)        hormon tyreotropowy (TSH);
33)         antygen HBs-AgHBs;
34)        VDRL.
35)       FT3
36)       FT4
37)      PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity

 1. Badania moczu:

1)            ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
2)            ilościowe oznaczanie białka;
3)            ilościowe oznaczanie glukozy;
4)            ilościowe oznaczanie wapnia;
5)            ilościowe oznaczanie amylazy.

 1. Badania kału:

1)            badanie ogólne;
2)            pasożyty;
3)            krew utajona – metodą immunochemiczną.

 1. Badania układu krzepnięcia:

1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.

 1. Badania mikrobiologiczne:

1)            posiew moczu z antybiogramem;
2)            posiew wymazu z gardła;
3)            ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella.

 1. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
 2. Badanie ultrasonograficzne

1)        badania USG tarczycy i przytarczycy
2)       USG ślinianek
3)       USG nerek , moczowodów, pęcherza moczowego
4)      USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym  wstępnej oceny gruczołu krokowego
5)      obwodowych węzłów chłonnych

 1. Spirometria
 2. Zdjęcia radiologiczne:

1)            zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2)            zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP  i bocznej;
3)            zdjęcie czaszki;
4)            zdjęcie zatok;
5)            zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

 1. Badania endoskopowe

1)           gastroskopia
2)          kolonoskopia