Objawy stwardnienia rozsianego

Wczesne objawy stwardnienia rozsianego

Nie istnieje stała i ostateczna lista wczesnych objawów SM , ponieważ różne osoby doświadczają różnych objawów w różnym czasie. Rodzaj objawów uzależniony jest od umiejscowienia zmian w danym obszarze mózgu lub rdzeniu kręgowym.
Więcej...

Zmęczenie w SM

Jest to jeden z najczęstszych objawów SM i dotyka prawie 80% pacjentów. Zmęczenie w stwardnieniu rozsianym definiuje się jako umysłowe lub fizyczne wyczerpanie, które uniemożliwia osobie wykonanie codziennych czynności.
Więcej...

Rzuty w SM

Rzuty w stwardnieniu rozsianym (SM) są wyraźnymi, nagłymi epizodami nowych objawów lub pogorszenia już istniejących. Są cecha charakterystyczną dla SM
Więcej...

Problemy z pęcherzem moczowym

Infekcje pęcherza moczowego w SM, skurcze pęcherza moczowego, pęcherz neurogenny, pęcherz nadreaktywny, zatrzymanie moczu
Więcej... 

Depresja w SM

Depresja jest najczęstszym zaburzeniem nastroju u osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym.
Więcej... 

Zaburzenia czucia w SM

Dyzestezja czyli objawiająca się zaburzeniami prawidłowego czucia może mieć formę osłabienia wrażliwości lub bolesną i niewłaściwa wrażliwość.
Więcej... 

Nietolerancja ciepła w SM

Ciepło, niezależnie od jego formy może powodować wzmożenie objawów u chorych na stwardnienie rozsiane.
Więcej... 

Znak Lhermitt’a w SM

Znak Lhermitt’a jest to nagłe, intensywne uczucie, takie jak przy porażeniu prądem gdy poruszy się łokieć lub szyje w niewłaściwy sposób.
Więcej... 

Syndrom Uhthoffa

Syndrom Uhthoffa jest objawem stwardnienia rozsianego charakteryzującego się pogorszeniem lub zamazaniem widzenia spowodowanego wzrostem temperatury.
Więcej... 

Zapalenie nerwu wzrokowego w SM

Zapalenie nerwu wzrokowego a właściwie pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego jest najczęściej występującą chorobą nerwu wzrokowego u chorych z SM, zarówno często jednym z pierwszych objawów.
Więcej...