Zaburzenia czucia w SM

Dyzestezja czyli objawiająca się zaburzeniami prawidłowego czucia może mieć formę osłabienia wrażliwości lub bolesną i niewłaściwa wrażliwość. Często jest opisywana przez chorych na SM jako uczucie pieczenia, swędzenia, bole stabbingowe, mrowienie czy uczucie rażenia pradem.  często odczuwane na całym ciele potocznie zwane MS Hug (uścisk SM). Zaburzenia mają swój początek w układzie nerwowym i mogą obejmować różne partie ciała, najczęściej są to jednak twarz, ramiona, nogi, tułów lub narządy płciowe. Wynikają one z demielinizacji neuronów w mózgu i rdzeniu kręgowym co utrudnia interpretacje otrzymywanych sygnałów. Leczenie obejmuje leki przeciwdrgawkowe i przeciwdepresyjne. Dodatkowo można wspomóc się niefarmakologicznie po  przez łagodne ćwiczenia jak chodzenie, jogę, pływanie. Pomocna może się stać akupunktura.